La Serralleria Berni neix l’any 1956 a la comarca d’Osona de la mà de Bernat Riera Guix. És una de les serralleries més antigues d’aquesta comarca amb més de 50 anys d’història. Actualment, està dirigida per la segona generació de serrallers Berni.

La nostra especialització és la fabricació de peces i components de planxa metàl·lica per a tots els sectors industrials: elèctrics, electrònics, il·luminació, fabricació de maquinària, mobiliari metàl·lic, etc.

L’objectiu de la nostra empresa és aconseguir un tracte personal i exclusiu per cada client.

El nostre equip

La Serralleria treballa amb professionals especialitzats i competents, per tal d’assessorar i col·laborar en execució de projectes i obres per així aconseguir un resultat final òptim adequat a les necessitats de cada client i instal·lació.
El nostre equip treballa exclusivament amb materials de qualitat.

Maquinària puntera

A Serralleria Berni utilitzem tecnologia punta en disseny per ordinador, a més, la maquinària de què disposem és la més moderna del sector, de manera que els processos productius són satisfactoris per als nostres clients.

Infraestructures

La Serralleria Berni disposa de pròpies instal·lacions, dues naus que juntes suposen més de 2.000 m2. La primera està dedicada a les feines de serralleria i planxisteria industrial i la segona és d’us exclusiu per la fabricació de peces en sèrie . A més, la Serralleria Berni disposa d’una flota de 10 vehicles per fer les actuacions in situ.

Ètica

La nostra empresa es regeix per uns principis bàsics:

  • Transparència
  • Veritat i confiança entre els treballadors
  • Honestedat amb els proveïdors, clients, inversors i medi ambient
  • Respecte a la diversitat
  • Dret dels treballadors a la privacitat
  • Seguretat en la feina
  • Qualitat i seguretat del producte que oferim al marcat
  • Responsabilitat social
2016-04-20 16.08.272016-04-11taller