Serralleria Berni disposa d’una divisió Industrial especialitzada en la realització de
treballs en sèrie. La nostra prioritat és oferir un treball de qualitat garantint la major
eficàcia. Ens encarreguem de dur a terme tot el procés de producció de les peces
incloent:

  • Servei de Muntatge
  • Servei d’empaquetat
  • Servei d’etiquetat final

Clients: